Taxi Voorne Putten - Regio Taxi - Voorne Putten

Vanaf 1 januari 2019

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer - het CVV - in de regio Voorne Putten (de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) uitgevoerd onder de naam VP Flex Vervoer. Voor meer informatie:www.vpflexvervoer.nl

 

Regiotaxi Voorne Putten

Regiotaxi Voorne Putten is een vorm van openbaar vervoer voor iedereen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met Regiotaxi Voorne Putten reist u gemakkelijk naar bijvoorbeeld het station, de sportvereniging of familie. Regiotaxi Voorne Putten komt ook op plaatsen waar u met het gewone openbaar vervoer niet kunt komen. Iedereen, van jong tot oud, goed of slecht ter been, kan door één telefoontje gebruikmaken van deze vervoersdienst.

Regiotaxi Voorne Putten rijdt zeven dagen per week, van 7.00 uur ’s morgens tot 24.00 uur ‘s nachts! U hoeft alleen maar te bellen en uw vervoer wordt geregeld. Regiotaxi Voorne Putten is ook zeer geschikt voor mensen met een handicap; voor mensen met een indicatie volgens de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’ geldt een aparte regeling, die verderop in deze webpagina wordt toegelicht.

Hoe werkt Regiotaxi Voorne Putten?

Met één telefoontje regelt u uw vervoer. Minimaal één uur voordat u wilt vertrekken, belt u naar het reserveringsnummer: 088-8080666 (lokaal tarief). De centrale is bereikbaar van ’s morgens 06.30 uur tot ’s nachts 00.30 uur. U kunt natuurlijk ook al van tevoren ritten voor de volgende dag(en) opgeven. Als u een gereserveerde rit wilt afzeggen, doet u dit ook minimaal één uur van tevoren.

Wat heeft de centrale van u nodig als u een rit reserveert?

 • Uw naam;
 • Voor houders van een vervoerpas: uw pasnummer;
 • Het adres waar u wilt worden opgehaald en het adres waar u naar toe wilt reizen (bij voorkeur met de postcodes en huisnummers);
 • Hoe laat u wilt vertrekken of hoe laat u wilt aankomen;
 • Met hoeveel personen u reist;
 • Of u met een rolstoel, rollator of scootmobiel reist en of u bagage meeneemt.

De telefonist(e) spreekt vervolgens met u af hoe laat u wordt opgehaald en wat de reis kost.

Gratis terugbelservice

De regiotaxi is voordeliger dan een reguliere taxi. Dat is mogelijk omdat de vervoerder ritten kan combineren. Daarom kan het voorkomen dat het voertuig enige tijd na het afgesproken tijdstip komt voorrijden. Dit mag echter nooit meer dan 15 minuten zijn. Als u beslist een aansluiting moet halen op bus of trein, naar een theatervoorstelling gaat of een begrafenis of huwelijk wilt bijwonen, belt u minimaal drie uur van tevoren.
De vervoerder garandeert u dan, dat u uiterlijk een kwartier voor aanvang van de gebeurtenis of voordat uw bus of trein vertrekt, aanwezig bent. Als u er voor zorgt dat de centrale uw telefoonnummer kent, dan wordt u automatisch circa vijf minuten voordat het voertuig arriveert gebeld, met de mededeling dat Regiotaxi Voorne Putten naar u onderweg is. Deze terugbelservice is gratis.

Informatie over de reis

De individuele verblijfstijd per reiziger, in het voertuig, bedraagt voor ritten binnen de gemeenten niet meer dan 60 minuten. Voor het vervoer van reizigers naar bestemmingen buiten de gemeenten bedraagt de verblijfstijd in het voertuig niet meer dan 90 minuten, tenzij de kortste reisafstand van A naar B meer dan 90 minuten bedraagt. De chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen en het in- en uitladen van uw bagage. Zo nodig begeleidt hij u tot aan de voordeur. Als u dat wilt, ontvangt u van de chauffeur een vervoerbewijs.

Waar rijdt Regiotaxi Voorne Putten?

Regiotaxi Voorne Putten rijdt in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, met daar omheen een gebied van 9 aansluitende openbaar vervoer-zones. Uw plaats van vertrek of uw bestemming moet altijd in één van deze gemeenten liggen. Hiernaast vindt u een zonekaart van de regio.

Wat kost reizen met Regiotaxi Voorne Putten?

Op het kaartje vindt u het gebied waarin Regiotaxi Voorne Putten rijdt. Dit gebied is verdeeld in zones. De zones zijn dezelfde zones als die golden in het normale openbaar vervoer (de stads- en streekbus). Het totaal aantal zones dat u reist kunt u met dit kaartje eenvoudig uitrekenen. U betaalt altijd één zone meer dan het aantal gereisde zones (de zogenaamde opstapzone).

Voorbeeld:

U reist van Rockanje naar Brielle. Deze rit omvat 3 zones. De reis kost dus 4 zones maal het tarief per zone. 

Een reis met Regiotaxi Voorne Putten bestaat uit maximaal 10 reiszones (de zone waar u instapt en negen aansluitende zones) tegen het door de gemeente vastgestelde tarief. Voor mensen die van hun gemeente een vervoerspas hebben gekregen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), geldt tot maximaal 5 zones een gereduceerd tarief. Op het pasje staan uw naam en uw persoonlijke pasnummer. Als u een rit reserveert, moet u altijd het nummer van de pas noemen. Aan de telefonist(e) meldt u ook of u van een rolstoel, rollator of scootmobiel gebruik maakt. U kunt ook gelijk uw retourrit bestellen. Wanneer u verder dan 5 zones wilt reizen, dan kan dat. U betaalt dan voor de extra zones het reguliere door de gemeente vastgestelde tarief.

Alle tarieven staan onderaan deze pagina.

Om het u gemakkelijk te maken vertelt de telefonist(e) u bij de reservering hoeveel zones uw reis omvat en wat de reis gaat kosten. U betaalt contant, het liefst met gepast geld, aan de chauffeur. Betaling via automatische incasso is NIET mogelijk, wel kan op factuurbasis worden afgerekend. Voor informatie hierover neemt u contact op met het nummer voor klachten/suggesties (telefoon 085-7600173; lokaal tarief). U wordt dan gevraagd om het nummer van uw regiotaxipas en uw factuuradres. 1 keer per maand ontvangt u dan de factuur over de afgelopen maand. Deze factuur betaalt u na ontvangst. Het is GEEN automatische incasso maar “op rekening”.
Voor huisdieren die u in een tas of mand op schoot kunt meenemen, betaalt u niets. Erkende hulp- en blindengeleidedieren mogen ook gratis mee. Andere huisdieren mogen niet met de Regiotaxi Voorne Putten mee.

Speciale regeling voor mensen met een Wmo-vervoerspas

De chauffeur zorgt er voor dat uw rolstoel, rollator of scootmobiel veilig in het voertuig wordt geplaatst en vastgezet. U bent verplicht mee te werken aan het veilig vastzetten van de rolstoel. Wanneer u niet zelf in een bus kunt stappen, dient u dit bij uw gemeente te melden. De gemeente kan dan een indicatie verstrekken voor het gebruiken van een transferrolstoel. De bus heeft dan een transferrolstoel bij zich. Als u reist met een scootmobiel, dan neemt u tijdens de rit plaats op een normale zitplaats in het voertuig.


Wanneer u beschikt over een door de gemeente afgegeven indicatie voor begeleiding, dan mag u niet alleen reizen maar moet er een begeleider mee. Deze begeleider reist gratis. Een andere houder van een Wmo-vervoerspas kan niet als begeleider aangemerkt worden.

Iedere pashouder mag één medereiziger meenemen. Die medereiziger betaalt hetzelfde tarief als dat van de pashouder.


Daarnaast is het met een Wmo-vervoerspas mogelijk tegen het Wmo-tarief meer dan vijf zones te reizen naar speciale bestemmingen buiten het vervoersgebied van Regiotaxi Voorne Putten. Deze speciale bestemmingen zijn: ziekenhuis Dirksland, verpleeghuis De Samaritaan Sommelsdijk, ziekenhuis Spijkenisse, zorghotel Vierambachten Spijkenisse en metrostation Spijkenisse.


Wanneer u buiten het vervoersgebied wilt reizen kunt u een beroep doen op het landelijke systeem VALYS. VALYS vervoert als uw reis verder is dan 5 zones. Uw gemeente kan u hierover verder informeren.

Wat u verder nog moet weten over Regiotaxi Voorne Putten

Omdat de vervoerder ritten mag combineren, kan het voorkomen dat u samen met andere personen reist. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet via de kortste route rijdt, maar met een omweg. U betaalt overigens altijd voor de kortste route. Als u vertrekt van een gebouw met een centrale hoofdingang, bijvoorbeeld een zorgcentrum of een flat, dan wordt u opgehaald bij de hoofdingang. Dit geldt ook voor alle ziekenhuizen en wooncentra.

Het is niet mogelijk om een rit bij de chauffeur te bestellen.

U mag maximaal 2 stuks bagage meenemen. De bagage mag echter niet zodanig van aard of omvang zijn, dat hierdoor de veiligheid in het geding komt, overige passagiers worden gehinderd of andere zitplaatsen worden ingenomen. De chauffeur bepaalt of uw bagage wordt geaccepteerd. Onder bagage vallen ook rollators, scootmobielen en andere hulpmiddelen.

Hoe kom ik in het bezit van een vervoerspas?

Wanneer u in aanmerking komt voor het reizen tegen gereduceerd tarief, dan kunt u gratis een vervoerspas bij de afdeling Wmo van uw gemeente aanvragen. Het telefoonnummer vindt u op het tarievenblad. Reist u regelmatig tegen het reguliere tarief en wilt u ook gebruikmaken van een vervoerspas zodat u uw rit sneller kunt bestellen, dan kunt u die bij het reserveringsnummer aanvragen. Deze pas kost € 7,50.

Suggesties en Klachten

Wanneer u suggesties en/of klachten heeft over de dienstverlening, dan kunt u een klantenreactiekaart invullen die in elk voertuig aanwezig is. U kunt ook bellen met het nummer 085-7600173(lokaal tarief) of een e-mail sturen naar klachtenensuggesties@regiotaxi-voorneputten.nl. Vermeld hierin altijd de datum, het tijdstip en het traject van uw reis.


Belangrijke telefoonnummers:

Reserveren van een rit, informatie over ritten:

088-8080666 (lokaal tarief)

Klachten/suggesties:

085-7600173 (lokaal tarief)

Internet:

www.regiotaxi-voorneputten.nl (voor ritreserveringen)

Openbaar Vervoer Reisinformatie:

0900-9292 (€ 0,50/min)

VALYS:

0900-9630 (€ 0,05/min) of www.valys.nl


Regiotaxi Voorne Putten is een initiatief van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het vervoer wordt verzorgd door DVG Personenvervoer.

Tarieven Regiotaxi Voorne Putten

Een reis met Regiotaxi Voorne Putten bestaat uit maximaal 10 reiszones (de zone waar u instapt en negen aansluitende zones) tegen het door de gemeente vastgestelde tarief. U betaalt altijd voor de eerste zone een extra instapzone.

Voor mensen die via hun gemeente een vervoerspas hebben gekregen (op grond van de Wmo ), geldt tot maximaal 5 zones een gereduceerd tarief. De enige uitzonderingen zijn de bestemmingen zoals genoemd onder het kopje “Speciale regeling voor mensen met een Wmo-vervoerspas”.

Op het pasje staan uw naam en uw persoonlijke pasnummer. Als u een rit reserveert, moet u altijd het nummer van de pas noemen. Aan de telefonist(e) meldt u ook of u van een rolstoel, rollator of scootmobiel gebruik maakt. U kunt ook gelijk uw retourrit bestellen. Wanneer u verder dan 5 zones wilt reizen, dan kan dat. U betaalt dan voor de extra zones het commerciële tarief van € 6,80 per zone.


​Ritprijs (prijspeil 2013)

Het tarief per zone voor Wmo-vervoerspas houders is € 0,60 (tot en met 5-OV zones). Iedere pashouder mag één medereiziger meenemen. Die medereiziger betaalt hetzelfde zonetarief als de pashouder. Tarief per zone voor overige reizigers is € 4,75 (tot en met 5-OV zones).


ZonesWmo-tariefOverige reizigers
* 1€ 1,20€ 9,50
2€ 1,80€ 14,25
3€ 2,40€ 19,00
4€ 3,00€ 23,75
5€ 3,60€ 28,50

* Prijs inclusief 1 opstapzone


Wanneer een rit 6 zones of meer beslaat, dan geldt voor alle reizigers vanaf de zesde zone het commerciële tarief van € 6,80 per zone.
Uitzondering: Wanneer door reizigers met een Wmo-vervoerspas gereisd wordt van of naar de speciale bestemmingen buiten het vervoersgebied van Regiotaxi Voorne Putten, dan geldt het zonetarief van € 0,60. Deze speciale bestemmingen zijn: ziekenhuis Dirksland, verpleeghuis De Samaritaan Sommelsdijk, ziekenhuis Spijkenisse, zorghotel Vierambachten Spijkenisse en metrostation Spijkenisse.


Met een indicatie voor begeleiding of een OV-begeleiderskaart reist de begeleider gratis. Verder reizen kinderen tot 4 jaar, blindegeleide- en SOHO-dieren gratis mee.

Het vervoer betreft deur-tot-deur vervoer. Wanneer voor Wmo-pashouders kamer-tot-kamer vervoer is gewenst, is een toeslag van € 5,00 per rit van toepassing.


Aanvragen Wmo-vervoerspas

 •   Gemeente Brielle:
  • Afdeling Voorzieningen/WMO-loket, tel: 0181-471111
 • Gemeente Hellevoetsluis:
  • Afdeling WMO-loket, tel: 14-0181
 • Gemeente Westvoorne:
  • Afdeling WMO-loket, tel: 0181-408001